Regulamin sklepu internetowego Doodlove.pl

Artykuł 1 DEFINICJE
Sklep – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej www.dodlove.pl, którego właścicielem jest Magdalena Szwyndrak z siedzibą w Warszawie (02-797), Klimczaka 6 lokal 2, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez: ………. 
Usługa – świadczenie przez Doodlove Magdalena Szwyndrak usług opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na rzecz Zamawiającego (usługa opieki na godziny) znajdująca się w ofercie sklepu www.doodlove.pl oferowana w formie Pakietu godzinowego; 
Usługa – świadczenie przez Doodlove.pl Magdalena Szwyndrak związana z organizacją szkoleń, warsztatów, evetów dla dzieci, znajduje się w ofercie na stronie www.doodlove.pl 
Usługa – związana z organizacją czasu wolnego na otwartej przestrzeni znajduje się w ofercie na stronie www.doodlove.pl 
Usługi – inne ( okazjonalne akcje, usługi dodatkowe) znajdują się w ofercie na stronie www.doodlove.pl 
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia Usług w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną i dokonał zamówienia Usługi lub Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą; 
Opiekun/, Korepetytor, animator– osoba za pośrednictwem której Doodlove Magdalena Szwyndrak świadczy Usługę. 
 
Artykuł 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1. Obsługę techniczną Sklepu i strony internetowej doodlove.pl prowadzi Koordynator. 
2.2. Sklep jest sklepem internetowym, który umożliwia sprzedaż Usług (zajęć warsztatowych, organizacji czasu wolnego, eventów w sali warsztatowej i na otwartej przestrzeni) oraz Produktów – pakietów, boxów, ręcznie wykonanych upominków przez polskich artystów. 
2.3. Opis Usług i Produktów oraz ceny za poszczególne Usługi i Produkty wraz z opisem, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
2.4. Doodlove Magdalena Szwyndrak porozumiewa się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo. Zamawiający może skontaktować się z Doodlove Magdalena Szwyndrak telefonicznie pod nr: +48 661 651 905 lub mailowo pod adresem: doodlove.pl@gmail.com 
2.5. Doodlove.pl Magdalena Szwyndrak zastrzega sobie możliwość dokonania zmian asortymentu Usług i Produktów prezentowanego w Sklepie internetowym, opisu Usług i Produktów, cen za poszczególne Usługi i Produkty, przeprowadzania oraz modyfikacji oraz odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych przez Sklep internetowy. 
2.6. Doodlove Magdalena Szwyndrak oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 
 
Artykuł 3 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI 
3.1. Zamówienie zostaje złożone w następujących przypadkach: – dla Użytkowników zarejestrowanych (tj. posiadających konta w serwisie https://doodlove.pl, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez podanie nazwy Użytkownika bądź adresu e-mail Użytkownika oraz hasła) zamówienie zostaje złożone poprzez: 
1. zalogowanie się na swoje konto w serwisie https:// doodlove.pl, poprzez wpisanie nazwy Użytkownika bądź adresu email Użytkownika oraz hasła; 
2. dodanie Usługi/Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się pod wybraną Usługą/ Produktem; 
3. kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”; 
4. Wybór sposobu płatności za Usługę/Produkt spośród następujących możliwości: – PayU: 
1. (opcjonalnie) – uzupełnienie rubryki „Dodatkowe informacje” poprzez wpisanie szczególnych, odbiegających od normy informacji dotyczących wysyłki Produktów, ich dostawy, czy odbioru. W polu tym należy wpisać pełne dane do wysyłki, jeżeli odbiegają one od tych, wskazanych przy zakładaniu konta w serwisie www.doodlove.pl 
2. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok oświadczenia: „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo.”; 3. kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”; – dla Użytkowników niezarejestrowanych (tj. nieposiadających konta w serwisie www.doodlove.pl,) zamówienie zostaje przyjęte poprzez: 1. dodanie Usługi/Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się pod wybraną Usługą/ Produktem; 2. kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”; 
3. założenie konta w serwisie https://doodlove.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza „Dane osobowe” i “Adresy” następującymi, zgodnymi z prawdą danymi: – imię, – nazwisko, – (opcjonalnie) nazwa spółki, – (opcjonalnie) numer NIP, – adres e-mail, – numer telefonu, – adres: ulica, numer budynku i numer mieszkania (jeżeli występuje), – kod pocztowy, – miasto, – hasło do konta; 
1. Wybór sposobu płatności za Usługę/Produkt spośród następujących możliwości: – PayU 1. (opcjonalnie) uzupełnienie rubryki „Dodatkowe informacje” poprzez wpisanie szczególnych, odbiegających od normy informacji dotyczących wysyłki Produktów, ich dostawy, czy odbioru. W polu tym należy wpisać pełne dane do wysyłki, jeżeli odbiegają one od tych, wskazanych przy zakładaniu konta w serwisie www.doodlove.pl; 
2. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok oświadczenia: „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo. ”; 
3. kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

3.2. Z momentem kliknięcia przycisku „złóż zamówienie” zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedającym umowa sprzedaży Produktu lub umowa o świadczenie Usługi. Z momentem kliknięcia przycisku „złóż zamównienie” po stronie Użytkownika powstaje obowiązek zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi. Obowiązek świadczenia zamówionej Usługi po stronie Doodlove Magdalena Szwyndrak powstaje z chwilą zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku Doodlove Magdalena Szwyndrak. 

3.3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość na podany przez siebie w formularzu adres e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia. 
3.4. Użytkownik od momentu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówinie” nie może wprowadzić żadnych korekt do zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Doodlove Magdalena Szwyndrak za pośrednictwem wiadomości e-mail wyrazi na to zgodę. Każde następne zamówienie złożone w osobnej procedurze traktowane będzie jako nowe zamówienie i pociągać za sobą będzie obowiązek dokonania zapłaty. 
3.5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i akceptuje ich postanowienia. 
3.6. Wynagrodzenie za daną Usługę widoczne w sklepie internetowym jest podane w kwocie brutto (zawiera podatek VAT) i wyrażone w PLN. Wynagrodzenie podane na stronach Sklepu przy danej Usłudze jest wiążące w chwili złożenia zamówienia na daną Usługę przez Zamawiającego. Doodlove Magdalena Szwyndrak wystawia fakturę VAT, dokumentującą świadczenie Usług, na życzenie Zamawiającego. 3-8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. 
 
Artykuł 4 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW 
4.1. W zależności od dostępności i popularności zamówionego Produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-10 dni roboczych. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką sprawdzając to na stronie firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski. 
4.2. Zamówiony Produkt jest wysyłany kurierem w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zostaje zabezpieczony. Zamawiający powinien rozpakować i sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. 
4.3. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Doodlove Magdalena Szwyndrak telefonicznie lub mailowo i przesłać kopię protokołu szkody (pocztą elektroniczną). W protokole szkody należy zamieścić poniższe dane: – informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były-nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), – informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie), – informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). 
4.4. Koszt przesyłki Produktu uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Przy wyborze sposobu płatności w formie przedpłaty koszt wysyłki wynosi 20 zł brutto i będzie on uwzględniony na fakturze lub dowodzie dostawy. Przy wyborze sposobu płatności w formie pobrania koszt wysyłki będzie wynosił 25 zł brutto. Odbiór osobisty jest możliwy w Warszawie Klimczaka Loka 6 po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu godziny odbioru .
 
Artykuł 5 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG 
5.1. Usługa jest świadczona przez Doodlove Magdalena Szwyndrak zgodnie z opisem zamawianej Usługi zawartym na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie zgodę na realizację Usługi zgodnie z opisem. 
5.2. W zakres Usługi świadczonej przez Doodlove Magdalena Szwyndrak za pośrednictwem Opiekuna, animatora u klienta w domu, wchodzi: 
• Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, 
• Zadbanie o higienę i pielęgnację dziecka, tj. zmianę pieluszki, kąpiel, mycie rąk, zmiana brudnych ubranek, stosowanie kremów i środków kosmetycznych poleconych przez Zamawiającego, 
• Posprzątanie po czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem, np. posprzątanie po zabawie czy posiłku. (polega to na bezpiecznym uporządkowaniu rzeczy tak żeby nie stwarzały zagrożenia dla dziecka). 
• Organizacja czasu wolnego dziecka w wykorzystaniem zabawek znajdujących się w domu oraz pakietów które mają ze sobą opiekunowie, 
• Spacer z dzieckiem, zabawa na dworze, placu zabaw lub innych miejscach, które wskaże Zamawiający itp., 
• Odgrzanie posiłków 
• Sprawdzenie, czy dziecko odrobiło lekcje zadane w szkole oraz przygotowanie książek/plecaka/ubrań na kolejny dzień w szkole, 
• Położenie dziecka spać oraz wykonanie czynności poprzedzających sen, tj. kąpiel, czytanie książeczek, przygotowanie łóżka, 
• Zaprowadzenie dziecka do lekarza lub na innego rodzaju wizytę, która została zapowiedziana przez Zamawiającego, 
• Przekazanie Zamawiającemu lub osobom przez Zamawiającego wskazanym informacji o przebiegu opieki oraz wszystkich wydarzeniach związanych ze zdrowiem i rozwojem dziecka. 
5.3. W zakres Usługi świadczonej przez Doodlove Magdalena Szwyndrak za pośrednictwem Opiekuna, animatora w sali warsztatowej na Ul. Klimczaka 6 lokal 2, Warszawa Wilanów , wchodzi: 
• Przekazanie rodzicom informacji o planie warsztatu 
• Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, 
• Zadbanie o higienę i pielęgnację dziecka, tj. mycie rąk, zmiana brudnych ubranek (jeśli dziecko ma ze sobą ubranie na przebranie), 
• Przekazanie rodzicom informacji o przebiegu zajęć. 
• Rodzice w czasie warsztatów dla dzieci nie mogą przebywać w lokalu. Odprowadzają jedynie dziecko do drzwi. Tam przejmuje je opiekun, mierzy temperaturę, dezynfekuje dłonie, pomaga się rozebrać z okrycia wierzchniego i kieruje do sali. Sytuacja taka będzie miała miejsca do końca czasu trwania COVID-19. 5.3 Doodlove Magdalena Szwyndrak zastrzega, że w zakres świadczonej Usługi nie wchodzi w szczególności: • Działania wychowawcze wobec dziecka lub pomoc psychologiczna skierowana tak wobec dziecka jak i członków rodziny,
• Sprzątanie, wykraczające poza podstawowe czynności wskazane w § 1 ust. 1.d, 
• Pranie i prasowanie, • Robienie większych zakupów, 
• Opieka nad zwierzętami domowymi, 
• Podejmowanie lub potwierdzanie podpisem listów, przesyłek i dostaw (kurier itp.), 
• Nadzorowanie, koordynacja lub przekazywanie płatności dla jakichkolwiek osób wykonujących w domu prace remontowe, naprawcze itp. 
5.4. Każdy Pakiet opieki na godziny zawiera określoną ilość godzin, termin jego ważności oraz szczególne warunki wskazane w opisie Pakietu: Godziny Pakietowe: określona ilość godzin świadczenia Usługi; Godziny Pakietowe dzielą się na: Godziny Pakietowe Poranne: godziny od 07:00 do 15:00, Godziny Pakietowe Standardowe: godziny od 14:01 do 06:59 rano. Termin ważności Pakietu: czas, w jakim Zamawiający ma możliwość wykorzystania zakupionych godzin; określany w miesiącach – od 1 do 12 miesięcy. Warunki Pakietu: wszelkie dodatkowe warunki świadczenia Usługi w ramach Pakietu; może to dotyczyć usług sezonowych, promocji, ograniczeń w zakresie pory świadczenia usług i miejsca. 
5.5. Wykorzystanie Usługi jest możliwe w okresie ważności Pakietu wskazanej na stronie internetowej Sklepu. Godziny nie wykorzystane w okresie ważności Pakietu nie mogą być wykorzystane w terminie późniejszym ani nie podlegają refundacji. Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo na minimum 24 godziny przed czasem, ale nie później niż do godz. 17:00 poprzedzającego dnia roboczego, w którym Usługi miałyby być świadczone do przesłania pisemnego zapytania na adres mailowy doodlove.pl@gmail.com zawierającego poniższe dane: • data i godzina (od… do…), w których ma być realizowana usługa Babysitting, adres/miejsce realizacji usługi, zakres obowiązków Opiekuna, wiek i ilość dzieci (nie więcej niż 4 osoby, możliwość świadczenia Usługi wobec większej ilości dzieci powinna być skonsultowana indywidualnie z Doodlove Magdalena Szwyndrak). 
5.6. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi Opieki zmienią się dane wskazane w punkcie 5.3. powyżej, przesłane przez Zamawiającego w zapytaniu mailowym, bądź dane przekazane przez Zamawiającego okażą się nieprawdziwe: Doodlove Magdalena Szwyndrak nie odpowiada za wszelkie następstwa zaistniałego stanu faktycznego, zamawiającemu nie przysługuje w takiej sytuacji możliwość kwestionowania jakości świadczonej usługi Babysitting. Zamawiający traci dodatkowo 3 godziny z aktywnego Pakietu. 
5.7. Umowa jest zawarta na okres realizacji Usługi, który nie może być dłuższy niż okres ważności wykupionego Pakietu, wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3.3. Pakiet zostanie uruchomiony po otrzymaniu pełnej wpłaty od Zamawiającego. Data płatności stanowi jednocześnie datę aktywowania Pakietu. Świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie rozpoczęte od dnia aktywowania pierwszego i kolejnych Pakietów. 
5.8. Doodlove Magdalena Szwyndrak rozlicza Godziny Zamówione w ramach Pakietu jak i Godziny Przepracowane w zaokrągleniu do 30 minut. 
5.9. Jeżeli ilość Godzin Przepracowanych jest wyższa od ilości Godzin Zamówionych, Godziny Przepracowane zostaną odjęte od ilości godzin w obowiązującym aktywnym Pakiecie. Jeżeli Zamawiający nie posiada już aktywnego Pakietu, Doodlove Magdalena Szwyndrak wystawia Zamawiającemu niezwłocznie fakturę za dodatkowe godziny (w cenie zgodnej z ceną godziny obowiązującą w aktualnie wykupionym przez Zamawiającego Pakiecie), o które wydłużyło się zlecenie, a Zamawiający jest zobligowany do natychmiastowego opłacenia tej faktury. Jeżeli Opiekun faktycznie przepracował mniej godzin niż Zamawiający zamówił, Godziny Zamówione zostaną odjęte od ilości godzin w obowiązującym aktywnym Pakiecie. 
5.10. Zamawiający po dokonaniu zamówienia usługi opieki na godziny nie może przekazać lub sprzedać wykupionego Pakietu w całości lub w części do wykorzystania innej osobie.
5.11. Zamawiający zamawia świadczenie Usługi o określonej długości, z zastrzeżeniem, że każdorazowo zamawiane godziny świadczenia usługi muszą zakładać świadczenie usług Opieki przez minimum 3 godziny w jednym bloku w ciągu jednego dnia. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do skrócenia zamówionej Usługi. W przypadku, w którym Zamawiający zwolni Opiekuna ze świadczenia Usługi w czasie jej wykonywania, z zastrzeżeniem postanowień pp. 2. poniżej, z pakietu zostanie zużyta liczba godzin odpowiadająca ilości Godzin Zamówionych (tj. liczba godzin zamówionych przez Zamawiającego, w których potrzebuje, aby usługa była świadczona na jego rzecz), a nie Godzin Przepracowanych (tj. liczba godzin, w których Opiekun faktycznie świadczył usługę dla Zamawiającego). Zamawiający nie może zwolnić Opiekuna ze świadczenia Usługi w czasie jej wykonywania z wyjątkiem sytuacji, gdy uprawnienie takie zostanie ustanowione w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Doodlove Magdalena Szwyndrak. 
5.12. Doodlove Magdalena Szwyndrak świadczy usługę opieki na godziny poprzez oddelegowanie do Zamawiającego aktualnie dostępnego Opiekuna tzn. Zamawiający nie ma prawa domagać się konkretnego Opiekuna ani Opiekuna o określonych kwalifikacjach. 
5.13. W razie choroby lub czasowej absencji Opiekuna, Doodlove Magdalena Szwyndrak Opiekuna zastępczego. 
5.14. Doodlove Magdalena Szwyndrak świadczy Usługi także w dni, które są świętami państwowymi (tzn. Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Święta Wielkanocne, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15 Sierpnia, 1 i 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia). Godziny Zamówione w święta państwowe, a także w Sylwestra i w Wigilię liczone są podwójnie. 
5.15. Jeżeli Usługa jest wykonywana przez Opiekuna przez więcej niż 24 godziny w jednym bloku, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Opiekunowi pełne wyżywienie i zakwaterowanie na czas świadczenia usługi. 
5.16. Dojazd/ Powrót opiekuna między 22:00 a 07:00 rano wiąże się z koniecznością zorganizowania przez Zamawiającego transportu dla Opiekuna, np. poprzez zamówienie i opłacenie taksówki w kwocie do 50,00 PLN lub odwiezienie Opiekuna osobiście. 
5.17. W każdym dniu po zakończeniu usługi, Zamawiający podpisuje dokument „Potwierdzenie wykonania usługi opieki na godziny”, zawierający informację o Godzinach Zamówionych i Godzinach Przepracowanych w danym dniu, w celu jego zatwierdzenia, który to dokument Opiekun dostarcza do biura Doodlove Magdalena Szwyndrak 
5.18. Oryginały podpisanych przez Zamawiającego „Potwierdzeń wykonania usługi opieki na godziny” są przechowywane w biurze Doodlove Magdalena Szwyndrak przez okres trzech miesięcy. 
5.19. Doodlove Magdalena Szwyndrak nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Zamawiającym pod numerem telefonu wskazanym w kwestionariuszu wypełnionym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji usługi w sytuacjach nagłych, zaistniałych przed rozpoczęciem, w trakcie trwania, lub po zakończeniu realizacji usługi Opieki oraz za wszelkie konsekwencje w zakresie jakości realizowanej usługi wynikające z braku takiego kontaktu. 
5.20. W związku z zamówioną Usługą, Doodlove Magdalena Szwyndrak poinformuje Zamawiającego o wyczerpaniu się zakupionego pakietu godzin, bądź o upływie terminu ważności zakupionego pakietu godzin. Jeżeli pomimo otrzymania informacji, Zamawiający będzie chciał, żeby Opiekun realizował Usługę, Zamawiający zobowiązany będzie uiścić opłatę za wykorzystane godziny zgodnie z cennikiem, na podstawie wystawionej przez Doodlove Magdalena Szwyndrak faktury, lub wykupić kolejny Pakiet, którego część pokryje zużyte godziny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdy Zamawiający wykupił Pakiet i zamówił usługę Babysitting, która przekroczyła ilość godzin w wykupionym pakiecie, a Zamawiający nie wykupił niezwłocznie kolejnego Pakietu, Doodlove Magdalena Szwyndrak wystawia Zamawiającemu niezwłocznie fakturę za dodatkowe godziny (w cenie zgodnej z ceną godziny obowiązującą w aktualnie wykupionym przez Zamawiającego Pakiecie), o które wydłużyło się zlecenie, a Zamawiający jest zobligowany do natychmiastowego opłacenia tej faktury. 
5.21. W przypadku, gdy bezpośrednio po zakończeniu realizacji Usługi przez Opiekuna, Zamawiający będzie chciał, żeby Opiekun kontynuował Usługę, bądź nie umożliwi Opiekunowi opuszczenia stanowiska, bądź kontakt z Zamawiającym lub osobą przez niego wyznaczoną będzie niemożliwy, Zamawiający zobowiązany będzie uiścić opłatę za wykorzystane po zakończeniu realizacji zamówionej Usługi dodatkowe godziny zgodnie z cennikiem, na podstawie wystawionej przez Doodlove Magdalena Szwyndrak faktury, lub wykupić kolejny pakiet, którego część pokryje zużyte godziny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
5.22. W przypadku zamówienia świadczenia usługi bez odpowiedniego wyprzedzenia, tj. w dniu, w którym mają być świadczone lub dnia poprzedniego po godz. 17:00 oraz w piątek po godzinie 17:00 lub w sobotę, w niedzielę, w święto państwowe, Zamawiający traci dodatkowo (niezależnie od ilości zamówionych godzin) 2 godziny świadczenia usług, wykupione w ramach Pakietu. 
5.23. W przypadku odwołania przez Zamawiającego zamówionych usług na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem ich świadczenia, bądź w przypadku odwołania opieki w piątek po godzinie 17:00, w sobotę, w niedzielę lub w święto państwowe, Zamawiający traci dodatkowo (niezależnie od ilości zamówionych godzin) 2 godziny świadczenia usług, wykupione w ramach Pakietu. 
5.24. Zamawiający zobowiązuje się przeszkolić Opiekuna w zakresie obsługi wszelkich urządzeń/ sprzętów, znajdujących się w miejscu świadczenia usługi jak i wszelkich zasad i zwyczajów obowiązujących w jego domu, natomiast Opiekun będzie świadczył Usługę z należytą dbałością o mienie Zamawiającego znajdujące się w miejscu świadczenia Usługi oraz będzie korzystał z przedmiotów i sprzętów znajdujących się w miejscu świadczenia Usługi wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zarówno Opiekun jak i Doodlove Magdalena Szwyndrak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego spowodowane przez dziecko (dzieci) przekazane Opiekunowi pod opiekę. 
 
Artykuł 6. ZAKAZ WSPÓŁPRACY BEZPOŚREDNIEJ 
Zamawiający zobowiązuje się nie nawiązywać stosunku pracy, ani jakiegokolwiek innego stosunku umownego z Opiekunem, animatorem, korepetytorem zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, który świadczył na jego rzecz usługi z firmy Doodlove Magdalena Szwyndrak na mocy niniejszego Regulaminu w ciągu 12 miesięcy od dnia jej rozwiązania/wygaśnięcia/zakończenia/ odstąpienia. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z powyższego zobowiązania, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Doodlove Magdalena Szwyndrak kary umownej w wysokości 20.000,00 zł. Powyższa kara umowna znajduje także zastosowanie w przypadku gdy wyżej wymienione naruszenia zostaną podjęte przez krewnych, osoby spowinowacone i osoby bliskie dla Zamawiającego, lub inne osoby działające na jego zlecenie. Doodlove Magdalena Szwyndrak jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 
Artykuł 7 JAKOŚĆ PRODUKTÓW 
Wszystkie sprzedawane w Sklepie internetowym Produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta. Wszystkie usługo są oryginalne i przez nas przygotowywane. 
 
Artykuł 8 REKLAMACJE 
8.1. W przypadku, w którym zamówiona przez Konsumenta Usługa lub Produkt, są niezgodne z niniejszym Regulaminem, Konsument ma prawo zgłoszenia reklamacji, na zasadach opisanych poniżej. 
8.2. Reklamację składa się elektronicznie na adres email: doodlove.pl@gmail. com w temacie wpisując reklamacja usługi (nazwa usługi). 
8.3. Reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Doodlove Magdalena Szwyndrak w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku zaakceptowania przez Doodlove Magdalena Szwyndrak reklamacji, Doodlove Magdalena Szwyndrak dokonuje: – w przypadku reklamacji Usług – stosunkowego obniżenia wynagrodzenia za wykupioną usługę – w przypadku reklamacji Produktów – wymiany zamówionego Produktu na zgodny z niniejszym Regulaminem. 
8.4. W przypadku, w którym reklamacja Konsumenta nie zostanie przez Doodlove Magdalena Szwyndrak rozpatrzona pozytywnie, Doodlove Magdalena Szwyndrak informuje o tym Konsumenta. 
8.5. Powyższe uprawnienia nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 
Artykuł 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
9.1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 9.3. poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9.2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Doodlove Magdalena Szwyndrak oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną. Doodlove Magdalena Szwyndrak zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Doodlove Magdalena Szwyndrak, z zastrzeżeniem pkt 9.3 poniżej. Z chwilą otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Doodlove Magdalena Szwyndrak zaprzestaje świadczenia Usługi. 
9.3 W przypadku, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po przystąpieniu przez Konsumenta do korzystania z Usługi świadczonej przez Doodlove Magdalena Szwyndrak, Doodlove Magdalena Szwyndrak jest uprawniona do potrącenia wynagrodzenia za Usługę świadczoną do dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z należności, które jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi zgodnie z pkt 9.2. powyżej. 
• W przypadku, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po dostarczeniu Produktu Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu na własny koszt. Skuteczne odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli Produkt nosi wyraźne ślady używania lub opakowanie zostało zniszczone. 
• Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Doodlove Magdalena Szwyndrak, Doodlove Magdalena Szwyndrak nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
• W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Doodlove Magdalena Szwyndrak potrąci z należności, które jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi zgodnie z pkt 9.2. powyżej, opłatę manipulacyjną w wysokości 1,9% całej zwracanej kwoty. Opłata manipulacyjna zawiera w sobie przede wszystkim koszt transakcji, koszt opakowania produktu, koszt zwrotu transakcji oraz opłaty naliczone z tego tytułu przez banki. 
• Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod następującym adresem: www.doodlove.pl Formularz odstąpienia od umowy zostanie przesłany Konsumentowi w wiadomości e-mail, o której mowa w artykule 3.3. 
• Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (urodziny, animacje, warsztaty); w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 
Artykuł 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
10.1. Administratorem (Administrator) danych osobowych jest: Doodlove Magdalena Szwyndrak w Warszawie Klimczaka 6 lokal 2, 02-797 Warszawa. 
10.2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach umożliwienia Zamawiającemu korzystania ze stron internetowych w domenie doodlove.pl oraz przyjęcia złożonego zamówienia na Produkty lub Usługi, a także jego realizacji i obsługi przez Doodlove Magdalena Szwyndrak w Warszawie Klimczaka 6 lokal 2 , 02-797 Warszawa. 
10.3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego. 
10.4. W przypadku, gdy nie dojdzie do złożenia/ realizacji zamówienia, podane przez Zamawiającego dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch tygodni od pozyskania przez Doodlove Magdalena Szwyndrak informacji o anulowaniu zamówienia. 
10.5. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane przez Administratora: • W celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, • W celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania ze stron internetowych w domenie doodlove.pl oraz zawierania umów na odległość, • W pozostałych celach związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, • Na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. 
10.6. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia Usług oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także do czasu cofnięcia przez Zamawiającego zgody. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Udzielający zgodę ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących udzielającego zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych będzie: Doodlove Magdalena Szwyndrak z siedzibą w Warszawie. 
10.7. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia. 
 
Artykuł 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
11.2. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Doodlove Magdalena Szwyndrak są następujące: Zamawiający powinien posiadać komputer, bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z systemu obsługującego Sklep internetowy na komputerze lub innym urządzeniu Zamawiającego mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies. 
11.3. Jeżeli Zamawiającym nie jest Konsument, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Doodlove Magdalena Szwyndrak. 
11.4. Doodlove Magdalena Szwyndrak zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 11.5. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie www.doodlove.pl 
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu